کوملگه ته ندروستی ئیمام ره زا (ع) کرماشان
کوملگه ته ندروستی ئیمام ره زا (ع) کرماشان
/ / / / /
فارسی / العربية / English
Department of Internal
 
Department of Internist 
 
Doctors
پزشکان گروه داخلی
دکتر علی معینی
دکتور عه لی موئینی
پسپوری هه ناو
پسپوری سییه کان
یاریده ده ری ماموستا زانکوی زانستی پیزیشکی کرماشان
جیگری کاروباری نیوده وله تی
amoini110@yahoo. com
ارسال پیام
دکتر مهرداد پاینده 
دکتور مهرداد پاینده
پسپوری هه ناو
پسپوری خوین شیزپه نج هی گه وران و چاندنی خانه کانی اولی
یاریده ده ری ماموستا زانکوی زانستی پیزیشکی کرماشان
Md.payandeh@yahoo.com
ارسال پیام
دکتر نیلوفر همتی
دکتور نیلوفر همتی
پسپوری هه ناو
یاریده ده ری ماموستا زانکوی زانستی پیزیشکی کرماشان
پزیشکی نیوده وله تی
Niloufar. hemati.58@gmail.com
ارسال پیام
دکتر مژگان مرادی
دکتور مژگان مرادی
پسپوری هه ناو
یاریده ده ری ماموستا زانکوی زانستی پیزیشکی کرماشان
جیگری پزیشکی نیوده وله تی
moradimojgan16@gmail.com
ارسال پیام
دکتر حمید رضا عمرانی 
دکتور حمید ره ضا عمرانی
پسپوری ورد نه خوشیه کانی گور چیله ی پیگه یشتوان
ماموستای یاریده ده ر زانکوی زانستی پیزیشکی کرماشان
hamidomrani@ymail.com
ارسال پیام
دکتر لطف الله عسگری
دکتور لطف الله عسگری
پسپوری وردی هه رسه ک و جگه ر و اندوسکوپی
یاریده ده ری ماموستا زانکوی زانستی پیزیشکی کرماشان
Lotfollah.asgari@yahoo.com
ارسال پیام
دکتر سید وحید جاسمی
دکتور وه حید جاسمی
پسپور هه ناوی
پسپوری وردی سنگ وهه ناسه
استاذ زانکوی پزیشکی کرماشان
Svjassemi@yahoo.com
ارسال پیام
دکتر شیرین عصار 
دکتوره شیرین عصار
پسپوری هه ناوی
پسپوری وردی روماتیسم و نه خوشیه کانی جومگه
sh758us@yahoo.com
ارسال پیام

AboutUs دەوروبەری ئێمه


Performance Scope:
Admission of foreign patients from the neighboring countries particularly Iraq and which is accomplished in two ways:
A. Outpatient admission: services related to check-up, diagnosis, and delivery of para-clinical and therapeutic affairs to international patient for less than 24 hours
B. Hospitalization: all services delivered to inpatients for more than 24 hours. More...


Follow Us تۆڕی کۆمەڵایەتی


  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Telegram
  • Instagram

گه‌رین له سایت گه‌رین له سایت


ContactUs پەیوەندی ئێمه


  •  کرماشان شهرک معلم آخریی بلواری رودکی،بلوار پرستیار، نه‌خوشخانی امام رضا، قاتی 3
  •  ته‌له‌فون: +98834280597
  • پست الکترونیکی: ipd [@] irhk.ir
[Collapse/Expand]
په‌یو‌ه‌ندی و ئیمه و بکه+

Captcha image
Show another codeئالشت کردنی وینه

ثبت

جیگا له سه‌ر گوگل مپ جیگا له سه‌ر گوگل مپ


طراحی و اجرا: مهندس سعید آسبوس - 55 66 737 0938
1399 - 1384 © کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کوملگه ته ندروستی ئیمام ره زا (ع) کرماشان می باشد.