کوملگه ته ندروستی ئیمام ره زا (ع) کرماشان
کوملگه ته ندروستی ئیمام ره زا (ع) کرماشان
/ / / / /
فارسی / العربية / English
Department of Infectious
 
Department of Infectious 
 
Doctors
پزشکان گروه عفونی
دکتر علیرضا جانبخش
دکتور عه لی ر ه ضا جانبخش
پسپوری نه خوشیه کانی ته شه نه و تادار
ماموستای یاریده ده ر زانکوی زانستی پیزیشکی کرماشان
ajanbakhsh@kums.ac.ir
ارسال پیام
دکتر فیض الله منصوری
دکتور فیض الله منصوری
پسپوری نه خوشیه کانی هه و کردن و التهابات
استاذ زانکوی پزیشکی کرماشان
f.mansouri@kums.ac.ir
ارسال پیام
دکتر  سیاوش وزیری
دکتور سیاوش وه زیری
پسپوری نه خوشیه کانی هه و کردن و التهابات
استاذ زانکوی پزیشکی کرماشان
vaziri15@yahoo.com
ارسال پیام
دکترماریا شیروانی
دکتوره ماریا شیروانی
پسپوی نه خوشیه کانی هه وکردن و التهابات
maria_shirvani@yahoo.com
ارسال پیام
دکتر زینب محسنی افشار
دکتور زه ینه ب موحسنی افشار
پسپوری نه خوشیه کانی هه و کردن و گه رمسیری
zeinab.mohseniafshar@kums.ac.ir
ارسال پیام
دکتر محمد حسین زمانیان 
دکتور موحه مه د حسین زه مانیان
پسپوری نه خوشیه کانی هه و کردن
Drmzamanian@yahoo.com
ارسال پیام

AboutUs دەوروبەری ئێمه


Performance Scope:
Admission of foreign patients from the neighboring countries particularly Iraq and which is accomplished in two ways:
A. Outpatient admission: services related to check-up, diagnosis, and delivery of para-clinical and therapeutic affairs to international patient for less than 24 hours
B. Hospitalization: all services delivered to inpatients for more than 24 hours. More...


Follow Us تۆڕی کۆمەڵایەتی


  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Telegram
  • Instagram

گه‌رین له سایت گه‌رین له سایت


ContactUs پەیوەندی ئێمه


  •  کرماشان شهرک معلم آخریی بلواری رودکی،بلوار پرستیار، نه‌خوشخانی امام رضا، قاتی 3
  •  ته‌له‌فون: +98834280597
  • پست الکترونیکی: ipd [@] irhk.ir
[Collapse/Expand]
په‌یو‌ه‌ندی و ئیمه و بکه+

Captcha image
Show another codeئالشت کردنی وینه

ثبت

جیگا له سه‌ر گوگل مپ جیگا له سه‌ر گوگل مپ


طراحی و اجرا: مهندس سعید آسبوس - 55 66 737 0938
1399 - 1384 © کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کوملگه ته ندروستی ئیمام ره زا (ع) کرماشان می باشد.