کوملگه ته ندروستی ئیمام ره زا (ع) کرماشان
کوملگه ته ندروستی ئیمام ره زا (ع) کرماشان
/ / / / /
فارسی / العربية / English
نرخەکان


نرخەکان


الرقم شیکاری کۆد (USD) خەرجە کانی گەشتیاری (IRR)خەرجە کانی گەشتیاری
1 ئۆکسیزیۆن نینۆک 53 6,846,600
2 ئۆکسیزیۆن سينووس پيلۆنيداڵ 222 28,907,700
3 ماستكتۆمي ڕاديكاڵ 552 71,706,000
4 ئۆكسيزيۆن كيست، فيبرادنۆم 165 21,402,600
5 دەرمانی بەسته شکانی لووت 114 14,787,000
6 دەرمانی شکانه‌وە‌ی لووت 231 30,007,500
7 دەرمانی بەسته دەرهاتنی شان 111 14,403,900
8 دەرمانی بەسته شکانی نێوقەدی هومرۆس؛ 114 14,775,000
9 دەرمانی شکانەوەی نێوقەدی هۆمرۆس و ئاوێلنا 449 58,316,400
10 دەرمانی بەسته شكانی ديستال ڕاديۆس 96 12,425,700
11 ئامپۆتاسيۆن متاكارپ به قامک یان شەستی تاک 162 21,017,700
12 دەرمانی بەسته شكانی نێوقەدی فمور يا کۆتایی ديستال فمور 468 60,779,400
13 دەرمانی شکانەوەی نێقەدی فمور با ميله ناوكاناڵ 690 89,757,300
14 دەرمانی بەسته شكانی نێوەدی تيبيا 183 23,731,500
15 دەرمانی شكانەوەی نێوقەدی تيبيا 379 49,308,000
16 چاککردنی تیغەی لووت یان ڕزكسيۆنی ژێر لینج 223 29,010,600
17 ئینسيزيون سينوس ڕاديكال به يان بێ دەرهێنانی (Caldwell-Luc) پۆليپەکانی ئانتروكوانال 231 30,040,500
18 برۆنكۆسكۆپي 224 29,159,400
19 ئیسپلۆنكتۆمي تەواو یان ناتەواو 594 77,175,600
20 تونسيلكتۆمي 196 25,524,000
21 ئادنوئيدكتۆمی 155 20,211,900
22 ئانترۆليز 576 74,937,300
23 ئاپاندكتۆمی 363 47,195,400
24 همۆرۆئيدكتۆمی 230 29,934,900
25 كوله سيستكتۆمی 608 79,102,500
26 چاککردنه‌وەی قۆڕیئینگوئينال سەرەتایی 278 36,203,100
27 چاککردنەوەی قۆڕی زگ 358 46,578,300
28 چاککردنەوەی قۆڕی ئیشپيگێل يا فمورالی سەرەتایی 282 36,650,700
29 قۆڕی نێوک 293 38,049,600
30 نفرۆليتۆتۆمی 610 79,253,700
31 نفركتۆمی 706 91,778,400
32 سيستواورتروسكۆپی 144 18,743,100
33 ڕزكسيۆن پرۆستات 430 55,928,700
34 نه‌شتەرگه‌ری پرۆستات 522 67,803,900
35 ئوركيۆپكسی 242 31,402,200
36 زایین 264 34,324,500
37 زایینی بێ ژان 301 39,179,700
38 زایینی چەند دانه 279 36,323,700
39 زایینی چەند دانه‌ی بێ ژان 290 37,690,500
40 قەرەوێڵه‌ی ڕۆژی کۆرپه و ڤیزیتی سەرەتایی کۆرپه(كد901925 ) که به ڕیزی 36 تاکوو 39 زیاد دەکرێت. تێبینی1: ئه‌گه‌ر کۆرپه چەند دانه‌ بێت قەرەوێڵه‌ی ڕۆژی کۆرپه و ڤیزیتی سەرەتایی کۆرپه به ڕیژه‌ی هەر دانەیه‌ک حیسێب دەکرێت و ئه‌گه‌ر کۆرپه بمرێت بڕه پارەکه ناگه‌ڕێنرێته‌وە. تێبینی 2: له کاتی نەخۆش بوونی کۆرپه یان خەواندنی کۆرپه له دوای ناردنه‌وەی دایکی، تێچووی کۆرپه به جیا حیسێب دەکرێت. 332 43,116,900
41 قەرەوێڵه‌ی ڕۆژی کۆرپه و ڤیزیتی سەرەتایی کۆرپه که به ڕیزی 36 تاکوو 39 زیاد دەکرێت. تێبینی1: ئه‌گه‌ر کۆرپه چەند دانه‌ بێت قەرەوێڵه‌ی ڕۆژی کۆرپه و ڤیزیتی سەرەتایی کۆرپه به ڕیژه‌ی هەر دانەیه‌ک حیسێب دەکرێت و ئه‌گه‌ر کۆرپه بمرێت بڕه پارەکه ناگه‌ڕێنرێته‌وە. تێبینی 2: له کاتی نەخۆش بوونی کۆرپه یان خەواندنی کۆرپه له دوای ناردنه‌وەی دایکی، تێچووی کۆرپه به جیا حیسێب دەکرێت. 312 40,546,500
42 ئۆكسيزيون هيدرۆسێل 237 30,817,500
43 ئۆكسيزيون واريكۆسێل يان چاککردنەوەی قۆڕی 240 31,167,000
44 پرۆستاتكتۆمی ڕاديكاڵ 792 102,938,400
45 كۆلپۆپرينئۆرافی 160 20,753,100
46 كۆلپۆرافی پێشەوە، ڕكتوسل 238 30,887,700
47 كۆلپۆرافی پێشەوە له ڕێگه‌ی زگ یان واژێن 413 53,643,000
48 کۆرتاژ 140 18,159,300
49 هيسترۆتۆمی تەواو 525 68,276,400
50 باوفۆركتۆمی 330 42,944,400
51 دەرمانی دووگیانی نەشیاوی لوولەیی، سالپنژكتۆمی، 434 56,464,200
52 سێزاریێن 370 48,084,600
53 قەرەوێڵه‌ی ڕۆژی کۆرپه‌ و ڤيزيتی سەرەتایی( 901925 ) به نرخی گلۆبال ڕیزی 50 زایاد دەکرێت. تێبینی 1: ئه‌گه‌ر کۆرپه چەند دانه‌ بێت قەرەوێڵه‌ی ڕۆژی کۆرپه و ڤیزیتی سەرەتایی کۆرپه به ڕیژه‌ی هەر دانەیه‌ک حیسێب دەکرێت و ئه‌گه‌ر کۆرپه بمرێت بڕه پارەکه ناگه‌ڕێنرێته‌وە. تێبینی 2: له کاتی نەخۆش بوونی کۆرپه یان خەواندنی کۆرپه له دوای ناردنه‌وەی دایکی، تێچووی کۆرپه به جیا حیسێب دەکرێت. 63 8,129,400
54 دەرمانی لەبارچوونی تەشەنا 154 19,988,100
55 تيرۆئيدكتۆمي تەواو یان ساب تۆتال بۆ بدخيمي؛ به ديسكسيونبەرتەسکی مل/به ديسكسيۆنی ڕاديكاڵی مل 651 84,633,300
56 تيروئيدكتۆمي توتال، ساب توتال وەک ژێر جناغي بۆ مەواردی خوش خيم- 578 75,156,600
57 سازدانی شنت؛ بەتنی بۆ دێهليزي، يان به ژوگولار يان ئوريكولار يا بەتنی به پريتوئن، يان به پلور يان شوێنەکانی تر يان ونتريكولوسيسترنوستۆمي (نەشتەرگه‌ری جۆری(Torkildsen 885 115,061,700
58 قۆڕی دیسکی لامينۆتۆمي 589 76,581,900
59 لامينكتومي، تەنگی دڕکه پەتک 740 96,173,400
60 نوروليز يان نوروپلاستي 195 25,405,500
61 جێبه‌جێ کردنی نەشتەرگه‌ری كاتاراكت 314 40,804,200
62 دەرهێنانی ناو لێنز؛ تەکنیکی ئاسپيراسيۆن، 327 42,500,400
63 كاتاراكت بێ دانانی لێنز 314 40,878,900
64 ئیسترابيسم 332 43,135,500
65 تمپانوپلاستی بێ ماستۆئيدۆكتۆمی 473 61,522,800
66 پشکنین و هەڵسەنگاندنی پزیشکی چاو ژێر بێهۆشی گشتی 74 9,582,300
67 دەرهێنانی پێچ یان پینی قووڵ 152 19,715,700
68 سەرمانی بەسته‌ی شکانی ته‌نه‌ی ڕاديۆس 118 15,330,300
69 فيكساسيۆن ئێسکی شکانی فەمور 740 96,223,500
70 ئاناستۆمۆزی خوێنبەری شینه دەمار 470 61,113,600
71 ئەندوسكۆپي کۆ ئه‌ندامی هەرەسی سەروو 121 15,733,500
72 ئینسيزيۆن و درناژ ئابسه 207 26,907,000
73 فيشركتۆمي به يان بێ ئیسفنكروتۆمي 152 19,821,900
74 دەرمانی نەشتەرگه‌ری فيستول ئاناڵ (فيستۆلكتۆمي/فيستولوتۆمي) 201 26,178,000
75 ئۆرترۆليتۆتۆمي 525 68,294,400
76 هەڵگرتنی تۆمۆر (هەکانی) مێزڵدان به هەر قەوارەیه‌ک (TURT) 376 48,916,500
77 سيستواورترۆسكۆپي 216 28,123,200
78 اكسيزيۆن واريكۆسێل به بێ چاککردنەوەی قۆڕی 215 27,957,600
79 پرۆستاتكتۆمي سوپراپۆبيك 538 69,995,100
80 لەبار چوونی دووگیانی به کەڵک وەرگرتن له ديلاتاسيۆن و كۆرتاژ (مامانی) 143 18,549,900
81 سەركلاژ گەرنی منداڵدان 156 20,238,000
82 ميۆمكتومي 333 43,227,900
83 هيستێركتۆمي تەواو يان ناتەواو 552 71,741,400
84 لاپاراسكۆپي ناسینه‌وە 262 34,068,300
85 كرانيكتۆمي يان كرانيۆتۆمي بۆ بەتاڵی هماتۆم، 889 115,517,100
86 چارەسەری دڕان؛ کۆرینه و يان ئسكلرا 487 63,369,900
87 ئۆكسيزيۆن يان گۆڕانی شوێنی پیتێريجيۆم به يان بێ گرافت 161 20,977,500
88 نه‌شتەرگه‌ری گلۆكۆم 342 44,460,900
89 دانانەوەی پرۆتێزی لێنزی ناو چاو (چاندنی دووبارە) 292 37,941,900
90 ئۆكسيزيۆن شالازيۆن 111 14,433,000
91 سازکردنی (DCR) داكريوسيستورينوستومي فيستول له كيسه‌ی فرمێسک بۆ کونی لووت 305 39,655,500
92 ميل لێدان مەجرای نازولاكريمال 88 11,473,500

AboutUs دەوروبەری ئێمه


Performance Scope:
Admission of foreign patients from the neighboring countries particularly Iraq and which is accomplished in two ways:
A. Outpatient admission: services related to check-up, diagnosis, and delivery of para-clinical and therapeutic affairs to international patient for less than 24 hours
B. Hospitalization: all services delivered to inpatients for more than 24 hours. More...


Follow Us تۆڕی کۆمەڵایەتی


  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Telegram
  • Instagram

گه‌رین له سایت گه‌رین له سایت


ContactUs پەیوەندی ئێمه


  •  کرماشان شهرک معلم آخریی بلواری رودکی،بلوار پرستیار، نه‌خوشخانی امام رضا، قاتی 3
  •  ته‌له‌فون: +98834280597
  • پست الکترونیکی: ipd [@] irhk.ir
[Collapse/Expand]
په‌یو‌ه‌ندی و ئیمه و بکه+

Captcha image
Show another codeئالشت کردنی وینه

ثبت

جیگا له سه‌ر گوگل مپ جیگا له سه‌ر گوگل مپ


طراحی و اجرا: مهندس سعید آسبوس - 55 66 737 0938
1399 - 1384 © کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کوملگه ته ندروستی ئیمام ره زا (ع) کرماشان می باشد.